Informasjonskaskader

Vi har de siste årene sett flere mulige eksempler på informasjonskaskader både innenfor enkelte land, og over større landområder. En informasjonskaskade er ifølge ”Network, Crowds and Markets” (Easley og Kleinberg 2010) når en gruppe mennesker velger å ta samme valg som andre etter å ha observert handlingene deres, uavhengig av egen informasjon, mens ”Riots, revolutions,…

Rik blir rikere og den lange halen

Jeg tror jeg kan tørre å påstå at alle som har brukt en datamaskin med internettilkobling også har brukt Google. Et fenomen som oppstår her er at sider som inneholder informasjon om et ganske spesifikt emne, som for eksempel et obskurt dataspill eller lignende, kan bli store i en gitt kontekst som følge av den…

Erfaringer med bruk av Google AdWords

Jeg har vært en flittig bruker av nettskytjenesten Dropbox en god stund, og i mars i vår bestemte jeg meg for å skaffe meg litt mer gratis lagringsplass. Dropbox har, ikke ulikt mange andre nettjenester slik som for eksempel Spotify, en forretningsmodell som baserer seg på en grunntjeneste som er gratis. I Dropbox sitt tilfelle…