My rational life as a game theorist

I was on the phone with my mother the other day and she said I should call her more often. As the rational person I am, I made a game out of it. Let me take you through the process of using game theory in everyday decisions, and the possible social cost of being a…

Strong and weak ties in social networks

“Acquaintances, as compared to close friends, are more prone to move in different circles than oneself. Those to whom one is closest are likely to have the greatest overlap in contact with those one already knows, so that the information to which they are privy is likely to be much the same as that which…

Emotional Contagion Through Social Networks

Social networks are by no means a new phenomena, and track back to the origins of our species. Language and communication has been of utmost importance in evolving us into what we are today. Previously, most of our social interaction was physical, but in our time the trend is towards increasing online social interaction. In…

Penny auctions from a game theoretic point of view

Penny auction is a type of auction that started appearing on the Internet around 2005 and 2006[1]. It works by having everyone participating pay a bidding fee, usually to the auctioning website, which gives you X amount of bids. Each auction has a time limit and a starting price (usually 0$). Each bid raises the…

Stein saks papir

Hvem har vel ikke brukt spillet ‘Stein-Saks-Papir’ som en løsning på en konflikt. For eksempel hvem som skal få det siste kakestykket, eller hvem som skal gå ut med søppelet. ‘Stein-saks-papir’ blir brukt i mange forskjellige sammenhenger, noen hevder faktisk at alt kan løses med stein saks papir. Så lenge alle holder hemmelig hvilke strategi de…

Spillteori i boligmarkedet

Boligmarkedet er et komplekst emne, og med et omfattende sett med regler og ukjente faktorer som gjør det meget uoversiktlig. Vi ønsker å se på muligheter og mekanikker som kan gjøre det mer oversiktlig, både for kjøper og for selger. Utfordringer Kjøp og salg av boliger har mange faktorer som kan gjøre det veldig komplekst…

Homophily – åpner internett for mangfold?

Internett og sosiale medier har blitt en stor del av vår hverdag. På Facebook, Twitter, og Instagram, danner man seg et nettverk av venner og følgere, hvor man kan samhandle med personer man selv velger. Hvem er disse personene, og hvordan velger vi dem? Et sosialt nettverk består av personer, og relasjonene mellom dem. Hver…

En naiv spillteoretisk betraktning av kjørestil.

Vi begynner med en ganske enkel spillteoretisk betraktning på samspillet mellom offensive og defensive personbilførere; der det er en konflikt om å oppta samme plass samtidig, uavhengig av hvorvidt det er samme vei/samme strekning og ulik ønsket hastighet, bytting av felt, ulike betraktninger av vikeplikt og lignende. Grunntanken er at en offensiv sjåfør ønsker å…

Hva er du villig til å betale?

Når du selger ting så vil du gjerne ha så mye som mulig for varen du selger. Så hvordan selger man for så mye som mulig? En mulighet kan være å legge ut gjenstanden til en fast pris og håpe på at du satt prisen riktig. Å sette en riktig pris krever det at du…

Ebola og en liten verden

Ebola og en liten verden   Ebola sykdommen er et virus, som ble påvist for første gang i 1976 og ble for alvor kjent i 1995 da den hadde et utbrudd i Kongo der 220 av 240 smittede døde av viruset. Utenom det har det kun vært mindre utbrudd opp gjennom årene (Se figur 1…