Spillteori i boligmarkedet

Boligmarkedet er et komplekst emne, og med et omfattende sett med regler og ukjente faktorer som gjør det meget uoversiktlig. Vi ønsker å se på muligheter og mekanikker som kan gjøre det mer oversiktlig, både for kjøper og for selger. Utfordringer Kjøp og salg av boliger har mange faktorer som kan gjøre det veldig komplekst…

Homophily – åpner internett for mangfold?

Internett og sosiale medier har blitt en stor del av vår hverdag. På Facebook, Twitter, og Instagram, danner man seg et nettverk av venner og følgere, hvor man kan samhandle med personer man selv velger. Hvem er disse personene, og hvordan velger vi dem? Et sosialt nettverk består av personer, og relasjonene mellom dem. Hver…

En naiv spillteoretisk betraktning av kjørestil.

Vi begynner med en ganske enkel spillteoretisk betraktning på samspillet mellom offensive og defensive personbilførere; der det er en konflikt om å oppta samme plass samtidig, uavhengig av hvorvidt det er samme vei/samme strekning og ulik ønsket hastighet, bytting av felt, ulike betraktninger av vikeplikt og lignende. Grunntanken er at en offensiv sjåfør ønsker å…

Hva er du villig til å betale?

Når du selger ting så vil du gjerne ha så mye som mulig for varen du selger. Så hvordan selger man for så mye som mulig? En mulighet kan være å legge ut gjenstanden til en fast pris og håpe på at du satt prisen riktig. Å sette en riktig pris krever det at du…

Ebola og en liten verden

Ebola og en liten verden   Ebola sykdommen er et virus, som ble påvist for første gang i 1976 og ble for alvor kjent i 1995 da den hadde et utbrudd i Kongo der 220 av 240 smittede døde av viruset. Utenom det har det kun vært mindre utbrudd opp gjennom årene (Se figur 1…

Facebook Data

  Har du noen gang lurt på hva og hvor mye Facebook lagrer om deg som bruker? I dette blog-innlegget skal vi se litt nærmere på hva som blir lagret, litt om hva dataen brukes til, hva vi kan få tilgang til og hva vi kan hente ut av all dataen. Først skal vi se…

Sosiale signaturer og begrensning av nettverk

Det er ikke uvanlig for unge Facebook-brukere å ha flere hundretalls kontakter på nettsiden. Undersøkelser som den referert til her viser at tall på opp mot 500 er helt vanlig for brukere i aldersgruppen 18 til 24 år. Men vi vet fra erfaring at nære vennskap krever aktivt vedlikehold og en viss innsats for å…

Liten verden fenomenet og spredning av sykdom

I forbindelse med spredning av sykdommer er det flere faktorer som påvirker hvordan og hvor raskt en sykdom blir spredt. Mange av disse faktorene er knyttet til selve sykdommen, men andre vil være avhengig av omliggende sosiale faktorer. Hvilke sosiale faktorer som sterkest påvirker spredningen av sykdommer vil i noe grad være avhengig av hvordan…